Οπτικοακουστικά έργα

 

Η δημιουργική ομάδα της έργον, με επικεφαλής την Αναστασία Δημητρά, δρα στον πεδίο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Η ομάδα εκφράζεται μέσα από το σχεδιασμό στατικών και κινούμενων εικόνων αλλά και διαδραστικών αφηγήσεων.